Ako SPUSTIŤ/VYPNÚŤ NÚDZOVÝ REŽIM na Windows

Núdzový režim je špeciálne spustenie operačného systému Windows, kedy sa spustia len základné systémové procesy a služby. Existuje niekoľko dôvodov prečo by ste mali vedieť ako spustiť núdzový režim Windows 10. A nie len to, dôležité je aj vedieť ako zrušiť núdzový režim.

K spusteniu núdzového režimu vo Windows 10 sa najčastejšie pristupuje ak chcete zistiť prečo operačný systém zle funguje. Chyba totižto môže byť ako v operačnom systéme alebo v programe či službe tretej strany. Pri spustení Windows v núdzovom režime vám pomôže diagnostikovať aj problémy s niektorými ovládačmi. V núdzovom režime môžete ručne odstrániť aj rôzne škodlivé kódy, ktoré zabraňujú spusteniu ďalších programov, služieb či mechanizmov.

Ako spustiť núdzový režim

Ako spustiť núdzový režim Windows 7, XP či staršieho operačného systému? Pri starších verziách Windowsu stačilo stlačiť klávesnicu F8 počas spúšťania počítača (tesne predtým ako sa naštartoval operačný systém). Pri najnovšom Windows 10 už táto klávesnica nefunguje. Núdzový režim Win 10 ale môžete spustiť inak. Takže, ako spustiť počítač v núdzovom režime?

Núdzový režim Windows 10 môžete spustiť troma spôsobmi.

1 Nastavenia

Z ponuky „Štart“ vyberte položku „Nastavenie“. Tu zvoľte „Aktualizovať  zabezpečenia“ a kliknite na „Obnovy“. V položke „Rozšírené spustenie“ zvoľte „Reštartovať teraz“. Po reštartovaní počítača kliknite na „Výber možností – Riešenie problémov – Rozšírené možnosti – Nastavenia spustenia – Reštartovať“. Hneď ako sa počítač znova reštartuje zobrazia sa vám možnosti. Na spustenie Windows v núdzovom režime stlačte na klávesnici klávesu 4 alebo F4. Ak potrebujete pri núdzovom režime aj internet stlačte klávesu 5 alebo F5.

Núdzové spustenie Windows 10 týmto spôsobom si môže vyžadovať aj zadanie kľúča na obnovenie pre šifrovanie BitLocker.

2. Z prihlasovacej obrazovky

Tento spôsob využijete ak vám nejde spustiť núdzový režim Windows 10  cez Nastavenia. Pri zobrazenej prihlasovacej obrazovke stlačte „Shift“ a kliknite na „Power – Reštartovať“. Po reštartovaní vyberte vo „Výber možností“ položku „Riešenie problémov – Rozšírené možnosti – Nastavenia spustenia – Reštartovať“. Následne stlačte klávesu 4 alebo F4. Ak potrebujete internet a pripojiť sa na Wifi sieť kliknite na číslo 5 alebo klávesu F5.

3. Z čiernej (prázdnej) obrazovky

Ak sa vám aj napriek zapnutiu zobrazuje prázdna obrazovka môže byť problém dostať sa do núdzového režimu. Aj keď sa to zdá nemožné je spôsob ako na to. Potrebujete na to len prostredie winRE (Windows Recovery Environment).

Do tohto prostredia sa dostanete celkom jednoducho. Stačí opakovane počítač vypnúť a zapnúť pomocou tlačidla napájania. Podržte toto tlačidlo na 10 sekúnd a počítač sa vypne. Následne ho zapnite. Ak sa pri štarte začne objavovať logo, znova počítač vypnite a zas zapnite. Windows po reštartovaní znova vypnite a pri ďalšom zapnutí sa operačný systém úplne reštartuje (reštart do núdzového režimu). Takto sa dostanete do prostredia winRE.

Teraz prejdite na „Výber možností“  a „Riešenie problémov – Rozšírené možnosti – Nastavenia spustenia – Reštartovať“. A následne stlačte 4 (F4) alebo 5 (F5) v závislosti od toho či chcete Win 10 núdzový režim bez alebo s internetom.

Núdzový režim Windows 10 pri štarte

Ak rozmýšľate ako spustiť núdzový režim Windows 10 pri štarte nejde to. Stláčanie klávesnice F8 počas spúšťania počítača fungovalo pri starších systémoch, napríklad ak potrebujete núdzový stav Windows 7 využíva sa na to BIOS. Núdzový režim Windows 10 z BIOS spustíte málokedy, takmer vôbec.

V podstate je jedno v akom počítači chcete Windows 10 núdzový režim spustiť. Či už hľadáte v prehliadači výraz „lenovo núdzový režim“. „dell núdzový režim“ alebo „hp núdzový režim“ jeden z vyššie spomínaných spôsobov vás dostane do núdzového režimu.

Spustenie notebooku v stave núdze je rovnaké ako spustenie PC v núdzovom režime. Nezabúdajte že do tohto stavu dostávate operačný systém, nie samotné zariadenie.  

Ako vypnúť núdzový režim

Ako spustiť stav núdze Windows 10 už viete. Teraz je na mieste otázka ako sa dostať z núdzového režimu Windows 10?

Vypnúť núdzový režim Windows 10 môžete viacerými spôsobmi.

  1. Najjednoduchšie a najrýchlejšie je jednoducho reštartovať počítač.
  2. Stlačte klávesu Windows (logo Windows) + R. Do okienka „Otvoriť“ napíšte „msconfig“ a kliknite na „OK“.
  3. Ďalším spôsobom ako vypnúť núdzový režim je zvolenie karty „Spustenie“
  4. Zrušiť núdzový režim môžete aj v časti „Možnosti spustenia“ kliknutím na „Bezpečné spustenie“.

Rovnako môžete vypnúť núdzový režim Windows 7, 8 alebo starších operačných systémov. A ako vypnúť núdzový režim v notebooku? Rovnako ako v počítači.

Núdzový režim Android

Vedieť ako spustiť Windows 10 v núdzovom režime vieme. Viete ale ako na zapnutie núdzového režimu v mobilnom telefóne?

V núdzovom režime v telefóne sa spúšťajú len aplikácie inštalované výrobcom. Dostanete sa do neho ak stlačíte a podržíte vypínač. Na monitore mobilu podržte dlhšie tlačidlo „Vypnúť“. Ak to je potrebné kliknite aj na „OK“. Teraz len počkajte kým sa reštartuje v núdzovom režime.

Druhý spôsob ako sa dostať do núdzového režimu je vypnutie mobilu. Následne ho zapnite a hneď ako sa na obrazovke objaví logo stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti. Tento spôsob funguje pre väčšinu mobilných telefónov. Ak spustenie núdzového režimu nefunguje skúste pri zapínaní telefónu miesto zníženia hlasitosti stláčať tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.

Vypnúť núdzový režim v mobilnom telefóne môžete celkom ľahko, stačí ho len reštartovať.

Summary
Ako spustiť/vypnúť núdzový režim na Windows
Article Name
Ako spustiť/vypnúť núdzový režim na Windows
Description
Potrebujete spustiť núdzový stav Windows 10 či Win 7 a neviete ako na to? Existuje niekoľko spôsobov ako na to. Vieme ako stav núdze Windows spustiť, ale aj ako vypnúť núdzový stav nie len v počítači ale aj v mobilnom telefóne.
Ako na PRÍKAZOVÝ RIADOK na WINDOWS?
Ako POSLAŤ SMS Z INTERNETU ZADARMO?